Predvídať cenu

Povaha právnej služby nám často nedovoľuje jednoducho stanoviť odmenu v určitej, vopred ustálenej výške. Je to preto, že riešenia zväčša treba prispôsobovať okolnostiam daného prípadu. Dôležité je, že krátko po oboznámení sa so základnými údajmi Vášho prípadu Vám advokátska kancelária AS LEGAL dokáže pripraviť predpokladaný rozpočet, vďaka ktorému viete predvídať možnú cenu našej služby a zhodnotiť, či Vám táto vyhovuje.

Poznať postup

Aby ste za svoje peniaze dostali hodnotnú právnu službu, je potrebné sa prípadu aktívne a dôsledne venovať. V AS LEGAL od začiatku zastupovania urobíme celý rad úkonov, ktoré sú solídnym základom pre Váš úspech – monitorujeme, analyzujeme, vysvetľujeme, dokazujeme, zastupujeme, udržiavame si prehľad a myslíme na detaily, aby ste vy nemuseli. O všetkom Vás informujeme, pretože máte právo vedieť, za čo platíte.

Vidieť výsledok

Advokátska kancelária Vám nemôže zaručiť výhru v každom prípade. V AS LEGAL však dbáme na to, aby ste mali predstavu, ako Vaša vec môže dopadnúť a aby sa pre pozitívny výsledok využili všetky účinné prostriedky. Neradi živíme nereálne očakávania, preto hneď na začiatku otvorene zhodnotíme, ako vidíme možný vývoj prípadu či prínos nášho zastupovania a zohľadníme, čo je pre Vás v danej situácii najhospodárnejšie.

Keď niečo trvá 15 minút,

neplaťte za celú hodinu

Každý by mal mať prístup k spravodlivosti. Pretože chceme, aby bol aj efektívny, naša hodinová sadzba sadelí štyrmi – neplatíte teda hneď za začatú hodinu, ale len za začatých 15 minút. Citeľný rozdiel sa prejaví tak pri menej náročných právnych riešeniach, ako aj v prípadoch komplexného zastupovania.

Odmena advokáta sa vo všeobecnosti môže dohodnúť aj iným spôsobom. Podrobnosti určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z.. Celú vyhlášku nájdete tu.

Majte vždy prehľad

o vykonaných úkonoch

Transparentnosť voči klientovi je pre nás dôležitá. Aby ste si mohli vyhodnotiť poskytnuté služby a predvídať odmenu za zastupovanie, priebežne Vám zasielame prehľad o vykonaných úkonoch. Vďaka tomu máte sami vplyv na výšku Vašej platby a vyhnete sa akýmkoľvek prekvapeniam.

Máme dobré skúsenosti so systémom, v ktorom si sami zvolíte spôsob a rozsah informovania, prípadne vlastné časové a úkonové limity. Kontaktujte nás.

Prispôsobte si platbu

podľa vlastných predstáv

Chceme Vám zjednodušiť život. Podmienky platby si preto viete prispôsobiť tak, aby Vám čo najviac vyhovovali. Po dohode hľadáme cestu, ako Vám vyjsť v ústrety, či už ide o termín, výpočet alebo spôsob platby. Vždy sme otvorení návrhom a keď je to možné,

radi Vašim požiadavkám vyhovieme.

V odôvodnených prípadoch poskytujeme aj bezplatnú právnu pomoc.Pre podrobnejšie informácie o jej podmienkach odporúčame kontaktovať Centrum právnej pomoci.

Spoznajte AS LEGAL v štyroch jednoduchých krokoch, ktoré Vám nezaberú viac ako niekoľko minút.

1/

Zistite viac O SLUŽBE,
ktorú ponúkame

2/

Prečítajte si O NÁS,

3/

Informujte sa O CENE
za právne služby

4/

Vyberte si KONTAKT,
ktorý Vám vyhovuje