Otvorený prístup

AS LEGAL patrí medzi malé až stredne veľké advokátske kancelárie, dlhodobo pôsobiace na slovenskom a českom trhu. Základom nášho úspechu je otvorený prístup, ktorý sa prejavuje vo všetkom, čo robíme – rýchlo sa prispôsobíme konkrétnym požiadavkám klienta, prijímame spätnú väzbu a inovujeme za účelom poskytnutia ešte lepšej služby.

Právny názor Vám prezentujeme otvorene a zrozumiteľne, máme transparentný systém odmeňovania a usilujeme sa zjednodušiť Vám prístup k spravodlivosti po každej stránke.

Profesionálna služba

Advokátska kancelária AS LEGAL sa sústredí najmä na sporovú agendu. Rozsiahla prax zo súdnych konaní je potom užitočná pri našej zmluvnej a poradenskej agende, cielenej na predchádzanie možným konfliktom. O Vaše práva sa starajú vždy aspoň dvaja členovia tímu, čím sa zabezpečuje väčšia stabilita zastúpenia a širší pohľad na daný prípad.

Je zrejmé, že nemôžme byť expertmi na všetky otázky. K profesionalite preto patrí schopnosť spolupráce s odborníkmi z iných odvetví a ak to nestačí, aj odporúčanie iného advokáta.

Spokojnosť klienta

Spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste. Pre členov tímu to znamená nielen obhajovať práva a záujmy klientov za použitia všetkých dostupných prostriedkov, ale aj záväzok neustále zvyšovať svoju odbornú kvalifikáciu, pristupovať ku každému prípadu osobitne a priniesť očakávaný výsledok – všetko v rámci platných pravidiel práva a advokátskej etiky.

Pri návšteve našej kancelárie sa stretnete s priateľskou a neformálnou atmosférou, v ktorej Vám naši právnici radi a ochotne poradia s predloženým problémom.

JUDr. Milan Šulva

Skúsenosť je silný argument

Cieľom AS LEGAL je dodať poctivú službu s kvalitným výsledkom. Do kancelárie sme preto spolu s JUDr. Ivetou Abelovskou vložili viac ako 25-ročnú skúsenosť, doplnenú o stabilný tím špičkových právnikov s vysokou odbornosťou a nasadením v prospech klienta.

JUDr. Milan Šulva, advokát a konateľ
AS Legal s.r.o., advokátska kancelária
Hlučínska 1/11, 831 03 Bratislava, SR

JUDr. Iveta Abelovská

Rozhodnutia s nadhľadom

Ako bývalá sudkyňa si uvedomujem aktuálnu situáciu v súdnictve. V našej kancelárii preto kladieme dôraz aj na to, aby sa veci riešili tam, kde je to efektívne. Správne rozhodnutie o vhodnom postupe je totiž prvým a základným predpokladom budúceho úspechu.

JUDr. Iveta Abelovská, advokátka a konateľka
AS Legal s.r.o., advokátska kancelária
Hlučínska 1/11, 831 03 Bratislava, SR

Mgr. Róbert Baumann

Profesionalita ako záväzok

Zodpovednosť za vysoký štandard riešení, ktoré Vám poskytuje tím právnikov AS LEGAL, považujeme za samozrejmosť. Pracujeme tak, aby ste vždy dostali spoľahlivé odpovede, kvalitné právne poradenstvo a zrozumiteľné vysvetlenie prijatej stratégie.

Mgr. Róbert Baumann, advokátsky koncipient
AS Legal s.r.o., advokátska kancelária
Hlučínska 1/11, 831 03 Bratislava, SR

Mgr. Martina Töroková

Radosť z Vašej spokojnosti

Staráme sa o to, aby sa Vám s nami dobre spolupracovalo. Snažíme sa byť k dispozícii vždy, keď je to potrebné a prinášať výsledky podľa Vašich predstáv. Záleží nám na Vašej spokojnosti, takže chceme, aby ste od nás vždy odchádzali so správnym riešením.

Mgr. Martina Töröková, office manager
AS Legal s.r.o., advokátska kancelária
Hlučínska 1/11, 831 03 Bratislava, SR

Spoznajte AS LEGAL v štyroch jednoduchých krokoch, ktoré Vám nezaberú viac ako niekoľko minút.

1/

Zistite viac O SLUŽBE,
ktorú ponúkame

2/

Prečítajte si O NÁS,
čo Vás zaujíma

3/

Informujte sa O CENE
za právne služby

4/

Vyberte si KONTAKT,
ktorý Vám vyhovuje